« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni23.500,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
12.10.2021, 09:38:02 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
12.10.2021, 09:38:02 systém Uděluji příklep dražiteli 662810001 [PROFI správa nemovitostí s. r. o. (IČ: 08972532 )] za nejvyšší podání 23.500,- Kč
12.10.2021, 09:37:32 systém Vypršel čas pro podání námitek
12.10.2021, 09:32:03 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
12.10.2021, 09:30:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
12.10.2021, 09:26:56 662810001 Učiněno podání: 23.500,- Kč
12.10.2021, 09:00:04 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
662810001
12.10.2021, 09:00:04 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1) EÚ Brno - město, Mgr. Lucie Valentová, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 29.09.2020

2) EÚ Brno - město, Mgr. Lucie Valentová, pohledávka ve výši 6.655,- Kč, přihlášena dne 02.11.2020

3) VZP ČR, pohledávka ve výši 284.346,-Kč, přihlášena dne 11.11.2020

4) Bohemia Faktoring, a.s. (JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát), pohledávka ve výši 33.850,- Kč + přísl., přihlášena dne 02.12.2020

5) Finanční úřad Brno I, pohledávky v celk. výši 750,- Kč, přihlášena dne 04.12.2020
12.10.2021, 09:00:04 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
12.10.2021, 09:00:04 systém Dražební jednání bylo zahájeno