« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni61.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
14.09.2021, 10:38:33 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
14.09.2021, 10:38:33 systém Uděluji příklep dražiteli 208205003 [Jaroslav Hejda (nar. 10.11.1952)] za nejvyšší podání 61.000,- Kč
14.09.2021, 10:38:03 systém Vypršel čas pro podání námitek
14.09.2021, 10:32:33 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
14.09.2021, 10:30:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
14.09.2021, 10:27:03 208205003 Učiněno podání: 61.000,- Kč SV
14.09.2021, 10:25:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
14.09.2021, 10:22:08 208205002 Učiněno podání: 61.000,- Kč
14.09.2021, 10:21:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
14.09.2021, 10:17:37 208205003 Učiněno podání: 55.000,- Kč SV
14.09.2021, 10:16:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
14.09.2021, 10:13:20 208205002 Učiněno podání: 55.000,- Kč
14.09.2021, 10:12:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
14.09.2021, 10:08:36 208205003 Učiněno podání: 51.000,- Kč SV
14.09.2021, 10:07:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
14.09.2021, 10:04:01 208205002 Učiněno podání: 51.000,- Kč
14.09.2021, 10:02:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
14.09.2021, 09:59:09 208205003 Učiněno podání: 41.000,- Kč SV
14.09.2021, 09:57:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
14.09.2021, 09:54:28 208205002 Učiněno podání: 41.000,- Kč
14.09.2021, 09:54:22 208205003 Učiněno podání: 40.000,- Kč SV
14.09.2021, 09:53:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
14.09.2021, 09:49:49 208205006 Učiněno podání: 40.000,- Kč
14.09.2021, 09:48:37 208205003 Učiněno podání: 39.000,- Kč
14.09.2021, 09:47:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
14.09.2021, 09:44:10 208205006 Učiněno podání: 38.000,- Kč
14.09.2021, 09:43:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
14.09.2021, 09:40:18 208205005 Učiněno podání: 37.000,- Kč
14.09.2021, 09:40:03 208205006 Učiněno podání: 35.000,- Kč
14.09.2021, 09:39:06 208205005 Učiněno podání: 34.000,- Kč
14.09.2021, 09:37:36 208205006 Učiněno podání: 33.000,- Kč
14.09.2021, 09:36:45 208205005 Učiněno podání: 32.000,- Kč
14.09.2021, 09:35:15 208205006 Učiněno podání: 31.000,- Kč
14.09.2021, 09:34:37 208205005 Učiněno podání: 30.000,- Kč
14.09.2021, 09:33:15 208205006 Učiněno podání: 27.000,- Kč
14.09.2021, 09:32:46 208205005 Učiněno podání: 26.000,- Kč
14.09.2021, 09:30:42 208205006 Učiněno podání: 25.000,- Kč
14.09.2021, 09:28:04 208205005 Učiněno podání: 24.000,- Kč
14.09.2021, 09:26:47 208205006 Učiněno podání: 23.000,- Kč
14.09.2021, 09:25:48 208205005 Učiněno podání: 22.000,- Kč
14.09.2021, 09:25:03 208205006 Učiněno podání: 21.000,- Kč
14.09.2021, 09:05:30 208205002 Učiněno podání: 20.000,- Kč
14.09.2021, 09:01:55 208205005 Učiněno podání: 18.833,- Kč
14.09.2021, 09:00:04 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
208205002, 208205003, 208205004, 208205005, 208205006
14.09.2021, 09:00:04 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
žádné pohledávky
14.09.2021, 09:00:04 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby BYLO prokázáno pro dražitele:
208205003
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
14.09.2021, 09:00:04 systém Dražební jednání bylo zahájeno