« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni38.741,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
08.09.2021, 09:36:03 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
08.09.2021, 09:36:03 systém Uděluji příklep dražiteli 664311001 [Tyjamo s.r.o. (IČ: 06618651 )] za nejvyšší podání 38.741,- Kč
08.09.2021, 09:35:32 systém Vypršel čas pro podání námitek
08.09.2021, 09:30:03 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
08.09.2021, 09:28:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
08.09.2021, 09:09:03 664311001 Učiněno podání: 38.741,- Kč
08.09.2021, 09:08:25 664311002 Učiněno podání: 36.741,- Kč
08.09.2021, 09:01:18 664311001 Učiněno podání: 34.741,- Kč
08.09.2021, 09:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
664311001, 664311002
08.09.2021, 09:00:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
Raiffeisenbank a.s. (JUDr. Pavlína Fojtíková, Ph. D.), pohledávka ve výši 29.106,19 Kč + příslušenství, přihlášena dne 04.03.2021
Raiffeisenbank a.s. (JUDr. Pavlína Fojtíková, Ph. D.), pohledávka ve výš 132.902,98 Kč + příslušenství, přihlášena dne 04.03.2021
OSPEN s.r.o. (Mgr. Tomáš Svoboda), pohledávka ve výši 25 732,87 Kč + příslušenství, přihlášena dne 28.07.2021
Finanční úřad v Písku, pohledávka ve výši 444 Kč, přihlášena dne 29.07.2021
Intrum Czech, s. r. o., pohledávka ve výši 21 568,89 Kč + příslušenství, přihlášena dne 02.08.2021
Český inkasní kapitál, a.s. (JUDr. Roman Majer), pohledávka ve výši 9 877 Kč, přihlášena dne 18.08.2021
CP Inkaso s.r.o., pohledávka ve výši 52 458,17 Kč + příslušenství, přihlášena dne 20.08.2021
CP Inkaso s.r.o., pohledávka ve výši 37 926,30 Kč + příslušenství, přihlášena dne 30.08.2021
Pitambera s.r.o (Mgr. Robert Němec), pohledávka ve výši 118 986,27 Kč + příslušenství, přihlášena dne 02.09.2021
Bohemia Faktoring, a.s. (JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D.), pohledávka ve výši 1.090 Kč + příslušenství, přihlášena dne 07.09.2021
Bohemia Faktoring, a.s. (JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D.), pohledávka ve výši 58.881 Kč + příslušenství, přihlášena dne 08.09.2021
08.09.2021, 09:00:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
08.09.2021, 09:00:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno