« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni69.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
10.08.2021, 10:02:32 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
10.08.2021, 10:02:32 systém Uděluji příklep dražiteli 274712001 [PLUTO ENERGY s.r.o. (IČ: 06870350 )] za nejvyšší podání 69.000,- Kč
10.08.2021, 10:02:03 systém Vypršel čas pro podání námitek
10.08.2021, 09:56:33 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
10.08.2021, 09:54:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
10.08.2021, 09:51:09 274712001 Učiněno podání: 69.000,- Kč
10.08.2021, 09:50:41 274712002 Učiněno podání: 68.000,- Kč
10.08.2021, 09:49:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
10.08.2021, 09:46:25 274712001 Učiněno podání: 67.000,- Kč
10.08.2021, 09:45:00 274712002 Učiněno podání: 66.000,- Kč
10.08.2021, 09:44:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
10.08.2021, 09:41:03 274712001 Učiněno podání: 65.000,- Kč
10.08.2021, 09:40:34 274712002 Učiněno podání: 56.190,- Kč
10.08.2021, 09:38:34 274712001 Učiněno podání: 55.190,- Kč
10.08.2021, 09:36:53 274712002 Učiněno podání: 49.190,- Kč
10.08.2021, 09:34:23 274712001 Učiněno podání: 48.190,- Kč
10.08.2021, 09:32:49 274712002 Učiněno podání: 47.190,- Kč
10.08.2021, 09:30:25 274712001 Učiněno podání: 46.190,- Kč
10.08.2021, 09:29:08 274712002 Učiněno podání: 45.190,- Kč
10.08.2021, 09:27:13 274712001 Učiněno podání: 44.190,- Kč
10.08.2021, 09:26:39 274712002 Učiněno podání: 43.190,- Kč
10.08.2021, 09:25:01 274712001 Učiněno podání: 42.190,- Kč
10.08.2021, 09:09:11 274712002 Učiněno podání: 41.190,- Kč
10.08.2021, 09:06:19 274712001 Učiněno podání: 40.190,- Kč
10.08.2021, 09:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
274712001, 274712002
10.08.2021, 09:00:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1) FÚ Kroměříž, pohledávka ve výši 41.817,11 Kč, přihlášena dne 28.08.2014

2) FÚ pro Hlavní město Prahu, pohledávka ve výši 365.911,41 Kč, přihlášena dne 03.09.2014

3) EÚ Praha 6, Mgr. Zuzana Sobíšková, pohledávka ve výši 13.855,- Kč, přihlášena dne 01.10.2014

4) ŠkoFin a.s. (Mgr. Jan Dajbych), pohledávka ve výši 965.499,02 Kč, přihlášena dne 31.03.2015

5) EÚ Jeseník, Mgr. Alan Havlice, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 08.12.2015

6) EÚ Plzeň - město, Mgr. Ing. Jiří Prošek, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 20.05.2019

7) Město Tachov (JUDr. Pavel Záliš), pohledávka ve výši 107.897,- Kč, přihlášena dne 21.05.2019

8) FÚ Ústí nad Orlicí, pohledávka ve výši 441,- Kč, přihlášena dne 23.05.2019

9) FÚ Kutná Hora, pohledávka ve výši 2.955,- Kč, přihlášena dne 23.05.2019

10) EÚ Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 28.05.2019

11) FÚ Kroměříž, pohledávky v celkové výši 124.083,99 Kč, přihlášeny dne 28.05.2019

12) Celní úřad Brno, pohledávka ve výši 154.020,- Kč, přihlášena dne 30.05.2019

13) FÚ Praha 1, pohledávky v celkové výši 535.204,83 Kč, přihlášeny dne 06.06.2019

14) FÚ Kutná Hora, pohledávka ve výši 194,- Kč, přihlášena dne 06.06.2019

15) Kooperativa pojišťovna, a.s. (JUDr. Michal Benda), pohledávka ve výši 9.976,- Kč + přísl., přihlášena dne 17.06.2019

16) FÚ Blansko, pohledávky v celkové výši 264.153,79 Kč, přihlášeny dne 21.06.2019
10.08.2021, 09:00:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
10.08.2021, 09:00:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno