« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni33.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
22.06.2021, 10:01:03 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
22.06.2021, 10:01:03 systém Uděluji příklep dražiteli 647809001 [Lukáš Szlaur (nar. 07.09.1982)] za nejvyšší podání 33.000,- Kč
22.06.2021, 10:00:32 systém Vypršel čas pro podání námitek
22.06.2021, 09:55:03 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
22.06.2021, 09:53:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
22.06.2021, 09:49:35 647809001 Učiněno podání: 33.000,- Kč
22.06.2021, 09:49:07 647809002 Učiněno podání: 32.000,- Kč
22.06.2021, 09:47:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
22.06.2021, 09:44:13 647809001 Učiněno podání: 31.000,- Kč
22.06.2021, 09:42:43 647809002 Učiněno podání: 30.000,- Kč
22.06.2021, 09:41:41 647809001 Učiněno podání: 29.000,- Kč
22.06.2021, 09:40:19 647809002 Učiněno podání: 28.000,- Kč
22.06.2021, 09:40:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
22.06.2021, 09:36:56 647809001 Učiněno podání: 27.000,- Kč
22.06.2021, 09:34:33 647809002 Učiněno podání: 26.000,- Kč
22.06.2021, 09:32:53 647809001 Učiněno podání: 25.000,- Kč
22.06.2021, 09:32:37 647809002 Učiněno podání: 24.000,- Kč
22.06.2021, 09:32:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
22.06.2021, 09:29:29 647809001 Učiněno podání: 23.000,- Kč
22.06.2021, 09:29:16 647809002 Učiněno podání: 22.000,- Kč
22.06.2021, 09:29:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
22.06.2021, 09:25:50 647809001 Učiněno podání: 21.000,- Kč
22.06.2021, 09:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
647809001, 647809002
22.06.2021, 09:00:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1) Bohemia Faktoring, a.s. (JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát), pohledávka ve výši 45.600,- Kč + přísl., přihlášena dne 15.09.2020

2) EÚ Praha 10, Mgr. Richard Bednář, pohledávka ve výši 6.655,- Kč, přihlášena dne 08.12.2020

3) Městská policie hl.m.Prahy, Praha 10, pohledávka ve výši 500,- Kč + přísl., přihlášena dne 15.12.2020

4) ČPZP, pohledávky v celk. výši 64.378,- Kč, přihlášena dne 15.12.2020

5) T-Mobile Czech Republic a.s. (Mgr. Lenka Heřmánková, advokát), pohledávka ve výši 6.386,50 Kč, přihlášena dne 06.01.2021

6) VZP ČR, pohledávka ve výši 28.836,- Kč, přihlášena dne 06.01.2021

7) UNIQA pojišťovna, a.s. (Mgr. Robert Lukeš), pohledávka ve výši 8.233,- Kč + přísl., přihlášena dne 12.01.2021

8) Bohemia Faktoring, a.s. (JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát), pohledávka ve výši 45.600,- Kč + přísl., přihlášena dne 26.01.2021

9) Finanční úřad Ostrava II., pohledávky v celk. výši 2.811,57 Kč, přihlášeny dne 28.01.2021

10) Český inkasní kapitál, a.s. (JUDr. Roman Majer, advokát), pohledávka ve výši 2.184,- Kč + přísl., přihlášena dne 29.01.2021

11) EÚ Praha 3, JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 01.02.2021

12) O2 Czech Republic a.s. (JUDr. Jana Kubištová CSc., advokátka), pohledávka ve výši 12.238,50 Kč + přísl., přihlášena dne 02.02.2021

13) Direct pojišťovna, a.s. (Mgr. Jan Ševčík, advokát), pohledávka ve výši 9.621,- Kč + přísl., přihlášena dne 03.02.2021

14) Česká kancelář pojistitelů (Mgr. Zuzana Kyovská, advokátka), pohledávka ve výši 14.448,- Kč + přísl., přihlášena dne 04.02.2021

15) Česká kancelář pojistitelů (Mgr. Zuzana Kyovská, advokátka), pohledávka ve výši 20.265,- Kč + přísl., přihlášena dne 04.02.2021

16) Asental Land, s.r.o. (Poncza Magdalena, Mgr., advokát), pohledávka ve výši 4.950,- Kč + přísl., přihlášena dne 04.02.2021

17) OSSZ Ostrava, pohledávky v celk. výši 180.581,79 Kč, přihlášeny dne 08.02.2021
22.06.2021, 09:00:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
22.06.2021, 09:00:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno