« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni- - -

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
16.08.2011, 11:00:02 Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě nikdo nepřihlásil a vyhlašuje se usnesení - dražební jednání se končí.
16.08.2011, 11:00:02 Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
žádný dražitel
16.08.2011, 11:00:02 Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky :
Stavební spořitelna České spořitelny a.s., pohledávka ve výši 416.668,70 Kč,
Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město, pohledávka ve výši 7.800,- Kč,
Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město, pohledávka ve výši 7.800,- Kč.
16.08.2011, 11:00:02 Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
16.08.2011, 11:00:02 Dražební jednání bylo zahájeno