Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Dražba rodinného domu včetně pozemku v obci Tasovice, okres Znojmo (souvisí s dražbou zahrady viz. popis)

Aktuální stav dražby:
odročeno
důvod: insolvenční řízení

Základní informace

Typ dražby:
nařízená
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
097 EX 6111/09
Vyřizuje:
Mgr. Filip Urban
Draží:
Mgr. Filip Urban
Odhadní cena:
1.800.000,- Kč
Nejnižší podání:
1.200.000,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, rodinný dům
Okres:
Znojmo

Související dokumenty

Dražební vyhláška / dokument byl archivován (dražba odročena)
Znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba odročena)
Dražba rodinného domu včetně pozemku v obci Tasovice, okres Znojmo (souvisí s dražbou zahrady viz. popis)Dražba rodinného domu včetně pozemku v obci Tasovice, okres Znojmo (souvisí s dražbou zahrady viz. popis)Dražba rodinného domu včetně pozemku v obci Tasovice, okres Znojmo (souvisí s dražbou zahrady viz. popis)Dražba rodinného domu včetně pozemku v obci Tasovice, okres Znojmo (souvisí s dražbou zahrady viz. popis)
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Popis předmětu dražby:

Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
- pozemek parcelní číslo 581, jehož součástí je objekt bydlení číslo popisné 13, zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Tasovice, katastrální území Tasovice nad Dyjí, na listu vlastnictví č. 979

Pozemek je nepravidelného půdorysného tvaru, je svažitý s jižní orientací. V jeho severní části je umístěna stavba objektu bydlení, číslo popisné 13, která je úzkého obdélníkového půdorysného tvaru. Ve východní části je součástí tohoto pozemku stavba bývalého včelína. Uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a tak také budou s příslušenstvím a součástmi, představovanými zejména přízemní stavbou včelínu, oplocením, jímkou splaškové kanalizace, přípojkou splaškové kanalizace, vodoměrnou šachtou a přípojkou vody, draženy.

Sousedící pozemek parcelní číslo 580, o výměře 1330 m2 (druh pozemku zahrada) je dražený u Exekutorského úřadu Brno-město, Mgr. Lucie Valentová pod spis. zn. 169EX7132/11-142, a to dne 9.6.2021 08:00 hod.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace