Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

« zpět k přehledu dražeb

Chcete-li se účastnit této dražby, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu.

Pokud zatím svůj účet nemáte, zaregistrujte se.

Dražba nebytového prostoru v Brně

Aktuální stav dražby:
aktivní

Základní informace

Typ dražby:
nařízená
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
097 EX 860/19
Vyřizuje:
Mgr. Petra Eliášová
Draží:
Mgr. Petra Eliášová
Odhadní cena:
2.720.000,- Kč
Nejnižší podání:
1.813.333,- Kč

Informace o dražbě

Začátek dražby:
26.10.2021, 09:00
Konec dražby:
26.10.2021, 09:30
Dražební jistota:
300.000,- Kč
Minimální příhoz:
2.000,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, nebytový nebo kancelářský prostor
Okres:
Brno-město

Související dokumenty

Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Dražba nebytového prostoru v BrněDražba nebytového prostoru v BrněDražba nebytového prostoru v BrněDražba nebytového prostoru v BrněDražba nebytového prostoru v BrněDražba nebytového prostoru v BrněDražba nebytového prostoru v BrněDražba nebytového prostoru v BrněDražba nebytového prostoru v BrněDražba nebytového prostoru v BrněDražba nebytového prostoru v BrněDražba nebytového prostoru v BrněDražba nebytového prostoru v BrněDražba nebytového prostoru v BrněDražba nebytového prostoru v Brně
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Popis předmětu dražby:

Dražený nebytový prostor č.j. 55/2 je v 1. nadzemním podlaží zděného domu o 6 nadzemních podlaží a 1 podlaží podzemním s pultovou střechou směrem do ulice, do dvora je střecha plochá.
Jednotka je v prohlášení vlastníka nazvaná „sportovní bar a kancelář”. Do nebytové jednotky vedou 2 samostatné vstupy přímo z veřejně přístupného chodníku.
Pravým vstupem přes zádveří se vstupuje do prostoru baru. Prostor je rozčleněn dřevěným pódiem s vyrovnávacími 3 schody. Z baru je na zadní straně přístupné sociální zařízení - společná předsíňka, dámské a pánské záchody. Hygienické vybavení tvoří keramické mísy WC, pisoárové mušle a umývadla. Za barovým pultem je přístupný sklad se sprchovým boxem a záchod. Stávající nájemce dle sdělení p. JUDr. Kopy si na svoje náklady oddělil od prostoru baru budoucí prodejní plochu, která je přístupná vlastním vchodem přes zádveří přímo z ulice. Z této plochy je vstup do kuchyně. Její vybavení tvoří kuchyňská linka, výlevka, umývátko. Je zde i závěsný plynový kotel ústředního vytápění a elektrický bojler. V kuchyni je i odsávání, dle informace nefunkční.

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou dle ust. § 336a odst.1 písm. d) o.s.ř.):

- Věcné břemeno udržovat, opravovat a provozovat dva úchyty trakčního vedení, včetně zavěšení trolejového vedení

- a věcné břemeno uložení kabelových rozvodů v rozsahu GP č. 843 – 2/2008, vstup a vjezd na pozemek za účelem kontroly a oprav,
zřízená pro Dopravní podnik města Brna, a.s., se sídlem Hlinky 64/151, 603 00 Brno – Pisárky, IČ 255 08 881, na základě smlouvy kupní, smlouvy o zřízené věcného břemene – bezúplatné, ze dne 24.11.2009, právní účinky vkladu práva ke dni 3.12.2009 (zapsáno pod V – 21086/2009 – 702);

- nájemní právo nájemce GEKON s.r.o., se sídlem Hybešova 437/46, 602 00 Brno, IČ: 469 94 157, jednajícího jednatelem JUDr. Jaroslavem Kopou, zřízené na základě smlouvy o zřízení nájemního práva dle ust. § 2302 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ze dne 9.7.2019, na dobu určitou od 10.7.2019 do 9.7.2020 a následně s prodloužením na další dobu určitou deseti let od 10.7.2020 do 9.7.2030, za měsíční nájemné ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace